Databasen Göteborgiana
  
   
 
   Databasen Göteborgiana är en referensdatabas som hjälper dig hitta rätt i litteraturen om Göteborg.
   Redaktör: Lena Wallin

 

   Startsida

Böcker som ingår i
Databasen Göteborgiana

 

Om Databasen Göteborgiana

 

Databasen Göteborgiana hjälper dig att få fram i vilka böcker du kan hitta information om t.ex. kända hus, stadsdelar, personer, händelser och begrepp med anknytning till Göteborg.

Databasen ger alltså hänvisningar till litteratur i ämnet, inte själva texten. Du kan själv skriva in dina egna sökord eller använda sökorden i rutan till höger.

Databasen är under uppbyggnad och utökas kontinuerligt. Hittills är material från följande böcker inlagt:

 

Andersson, Bertil: Göteborgs historia : näringsliv och samhällsutveckling. Del 1-3. 1996

Andersson, P. Gunnar: Idé grundar industri : om snilleblixtar och envetna skaparmödor. 1995

Aschenbrenner, Lennart: I Göteborg. 1978

Attman, Artur: Göteborgs stadsfullmäktige 1863-1962. Del 1:1. Göteborg 1863-1913. 1963

Attman, Artur: Göteborgs stadsfullmäktige 1863-1962. Del 1:2. Göteborg 1913-1962. 1963

Attman, Artur: Göteborgs stadsfullmäktige 1863-1962. Del 2. Biografisk matrikel/ av Magnus Fahl. 1963

Attman, Artur: Göteborgs stadsfullmäktige 1863-1962. Del 3. Stadsfullmäktige, stadens styrelser och förvaltningar. 1971

Avenyn från Kopparmärra till Poseidon. 2001

Bengtsson, Arvid: Stadsparker är till för folk. 1988

Berg, KarinGöteborg genom spårvagnsfönstret. 1994

Berggren, Maria: Kära Lindholmen – från slumkvarter till riksintresse. 2012

Bjelkendal, Göran: Göteborgs alla biografer: en resa i 100 år. 2009

Bjur, Hans: Lilienbergs stad: Göteborg 1900-1930. 2018

Bondeson, Gustaf: Stora Otterhällan. 1998

Borgar från forntid och medeltid i Västsverige. 1992

Bäckström, Gösta: Västkustkrönika. 1987

Carlson, Gösta: Annedal. 2004

Carlson, Gösta: Brödupploppet i Göteborg 1917. 1997

Carlson, Gösta: Haga – en resa i tid och rum. 2014

Carlson, Gösta: Majorna : en resa genom fem sekel. 2007

Carlson, Gösta: 1600-talets Göteborg. 1994

Carlsson, Lars O.: Feskekörka – Göteborgs Fiskhall. 1994

Carlsson, Lars O.: Stora Saluhallen. 1988

Carlsson, Lena:  Textillärare Carlssons Göteborg. 1989

Davidsson, Jan: Viking. 1995

Despotovic, Katarina, Thörn Catharina: Den urbana fronten : en dokumentation av makten över staden. 2015

Dödens riter. 1994

Eget hem i Kungsladugård. 1994

Eriksson, Eva: Den moderna stadens födelse : svensk arkitektur 1890-1920. 1990

Eriksson, Folke: Historiska platser på Hisingen. 2007

Eriksson, FolkeLundby på Hisingen : från istid till nutid. 1994

Franck, Anders: En märkvärdig stad – texter och bilder från Göteborg.. 1999

Franck, Anders: Residenset i Göteborg – 350 år i rikets tjänst. 2001

Fritz, Martin: Nordstan. 1997

För hundra år sedan : skildringar från Göteborgs 1880-tal. 1984

Garellick, Robert: Bilden av Göteborg : färgfotografier 1910-1970. 2003

Garellick, Robert: Bilden av Göteborg II: färgfotografier 1910-1970. 2008

Garellick, Robert: Göteborg före grävskoporna : ett bildverk. 1997

Gulin, Sven: Pustervik, Rosenlund, Järntorget. 1974

Göteborg. (Svenska turistföreningen årsskrift 1978). 1978

Göteborg: att bygga staden/[Einar Hansson, redaktör]. 2003

Göteborg förr och nu.   Del 1 - 35. 1960 - 2014

Göteborg i dikten : en antologi/ sammanställd av Rune Oxelqvist. 1984

Göteborgarnas hus : Higabgruppen 1966-1996. 1996

Göteborgs-Emigranten. 1. 1988

Göteborgs stenstad/redaktörer: Ingrid Wirsin och Jan Rosvall. 2004

Hammarskiöld, Hans: Fasader i Göteborg : hus från industrialismens genombrott till sekelskiftet. 1996

Hansén, Stig: Lindholmen berättar. 2002

Hansson, Einar: Järntorget i allas händer. 2000

Hedin, Gunnar: Svenska varv – världsledande. 1995

Hedin, Marika: Bilden av Sveriges historia : fyrtio sätt att se på 1900-talet. 2005

Hedlund, Magnus: Kvar i Göteborg. 1992

Henriksson, Dick: Vårt levebröd – Göteborgsregionens näringsliv i går, i dag och i morgon. 1994

Hernstig, Jonas: Våra torg : en vandring genom historien. 2016

Herklint, Mats: Göteborg – kulturmiljöer av riksintresse. 1992

Hilmersson, Anders: Göteborgarnas promenadguide. 2006

Hus för hus i Göteborgs stadskärna. 2003

Idéer och äventyr. 1999

Isakson, Börje:  Svenska snilleblixtar. 2. 1994

Jägergren, Bengt: Göteborg i gamla vykort. 1998

Kanaler. (Svenska turistföreningens årsbok ; 1995). 1994

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i Göteborg. D. 1. 1999

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i Göteborg. D. 2. 2000

Kyrö Mattsson, Birgitta: Gator och torg i mitt Göteborg. 2011

Larsson, Ursula: Landshövdingehus och trähus i Göteborg. 1972

Larsson, Ursula: Landshövdingehusens Göteborg. 1979

Lejonet & kronan : stormaktstidens Göteborg. 1989

Leufstadius, Birgitta: Göteborg. 1998.

Lind, Helena: Från Haga till Hammarkullen : allmännyttans hus i Göteborg. 2010

Lind, Helena: Trädgårdsstaden Änggården. 2000

Linde Bjur, Gunilla: Arkitekter & fasader : Göteborg 1850-1920. 2013

Livet i det gamla Göteborg. 1986

Lundberg, Sven: Härlanda fängelse - en tidsspegel. 1997

Lychou, Kerstin: Backa socken. 1998

Melander, Tord: Gunnebo slott & trädgårdar. 2000

Moderna Göteborg. Kulturhistorisktvärdefull bebyggelse i Göteborg. D. III. 2017

Moffet Spak, Anna: Vattenvägar – en bok om livet på Göteborgs vatten. 2006

Niklasson, Olle: Fyrtiotvå hus och en bockkran i Göteborg. 2014

Nyström, Per: Länsresidenset i Göteborg. 1984

Ohlsson, Jens: Porten till Älvsborgs slott. 1996

Olausson, RuneTypiskt Göteborg. 1968

Persson, JörgenGöteborg bakom fasaderna. 1993

Rydholm, ClaesGöteborgsadresser med betydelse - i stort och i smått. 2015

Rydholm, ClaesGöteborgsadresser med betydelse - i stort och i smått II. 2016

Rydholm, ClaesGöteborgsadresser med betydelse - i stort och i smått III . 2017

Schéele, Adam von: Lejonet och skeppet. 1999

Schånberg, Sven: Sällsamheter i Göteborg. 1985

Schånberg, Sven: 1000 tala ve Kal 1968-1970. 1984

Schånberg, Sven: 1000 tala ve Kal 1971-1973. 1985

Schånberg, Sven: 1000 tala ve Kal 1974-1976. 1986

Schånberg, Sven: 1000 tala ve Kal 1977-1979. 1987

Schönbeck, Gun: Göteborg genom ritningar. Byggande från äldre tid till 1900.  2004

Schönbeck, Gun: Victor von Gegerfelt - arkitekt i Göteborg. 1991

Sidén, Hans: På bio i Göteborg. 1993

Sjöberg, Lars: Gunnebo och 1700-talets sommarställen i Göteborgs omgivningar. 2007

Skarback, Sören:  Farfars fars Göteborg. 1994

Skarback, Sören: Göteborg, herrgårdarnas stad. 1995

Skarback, Sören: Göteborg kring förra sekelskiftet. 1998

Skarback, Sören: Göteborg precis som i går. 1998

Skarback, Sören: Göteborg på Gustav III:s tid. 1996

Skarback, Sören: Göteborg på Karl XII:s tid. 1994

Skarback, Sören: Göteborg på 1600-talet. 1992

Skarback, Sören: Läkarna i gamla Göteborg. 1999

Skarback, Sören: Örgryte i flydda dar. 1993

Svensson, Mikael: Mölndalsån – från källan till Drömmarnas kaj. 2007

Söderlund, Johnny: Vinga – ön mitt i världen. 2001

Trossholmen, Ninni: Norra Älvstranden – en vandring från dåtid till nutid. 2009

Wedel, Kristian: Historiska nyheter : Göteborg i händelsernas centrum. 2010

Wedel, Kristian: Sextiotre skäl att åka till Hisingen. 1999

Wedel, Kristian: Söder om älven, väster om staden. 1996

Wedel, Kristian och Carlsson, Lars O: Skeppsbron i Göteborgs hjärta. 2017

Wirsin, Ingrid: Göteborg då och nu. 1989

Wirsin, Ingrid: Göteborg trampar på sin historia. 2000

Wirsin, Ingrid: Hus med hiskliga historier. 1997

Zackrisson, Sten: Sjöfartsstaden Göteborg : bilder och berättelser från fem decennier.  2008

Öhnander, Bengt A.:  Göteborg berättar. 1987

Öhnander, Bengt A.:  Göteborg berättar mer. 1990

Öhnander, Bengt A.: Göteborg berättar – på nytt. 2009

Öhnander, Bengt A.:  Göteborg berättar ännu mer. 1992

Öhnander, Bengt A.:  Göteborg berättar igen. 1994

Öhnander, Bengt A.:  Göteborg berättar om igen. 1997

Öhnander, Bengt A.: Göteborgs kanaler och broar berättar. 2007

Öhnander, Bengt A.: Statyer berättar – 76 konstverk i Göteborg. 2004

100 utmärkta hus i Göteborg. 2001

 

Redaktör: Lena Wallin

2018-03-06