Databasen Göteborgiana
  
   
 
   Databasen Göteborgiana är en referensdatabas som hjälper dig hitta rätt i litteraturen om Göteborg.
 

 

   Startsida

Böcker som ingår i
Databasen Göteborgiana

 

Om Databasen Göteborgiana

 

Databasen Göteborgiana hjälper dig att få fram i vilka böcker du kan hitta information om t.ex. kända hus, stadsdelar, personer, händelser och begrepp med anknytning till Göteborg. Bibliotekarierna Lena Wallin och Carin Gunilla Hansson har tillsammans framställt databasen.

Databasen ger alltså hänvisningar till litteratur i ämnet, inte själva texten. Du kan själv skriva in dina egna sökord eller använda sökorden i rutan till höger.

Databasen utökas kontinuerligt. Hittills är material från följande böcker inlagt:

 

Andersson, Bertil: Göteborgs historia : näringsliv och samhällsutveckling. Del 1-3. 1996

Andersson, P. Gunnar: Idé grundar industri : om snilleblixtar och envetna skaparmödor. 1995

Aschenbrenner, Lennart: I Göteborg. 1978

Attman, Artur: Göteborgs stadsfullmäktige 1863-1962. Del 1:1. Göteborg 1863-1913. 1963

Attman, Artur: Göteborgs stadsfullmäktige 1863-1962. Del 1:2. Göteborg 1913-1962. 1963

Attman, Artur: Göteborgs stadsfullmäktige 1863-1962. Del 2. Biografisk matrikel/ av Magnus Fahl. 1963

Attman, Artur: Göteborgs stadsfullmäktige 1863-1962. Del 3. Stadsfullmäktige, stadens styrelser och förvaltningar. 1971

Avenyn från Kopparmärra till Poseidon. 2001

Bengtsson, Arvid: Stadsparker är till för folk. 1988

Berg, KarinGöteborg genom spårvagnsfönstret. 1994

Berggren, Maria: Kära Lindholmen – från slumkvarter till riksintresse. 2012

Bjelkendal, Göran: Göteborgs alla biografer: en resa i 100 år. 2009

Bjur, Hans: Lilienbergs stad: Göteborg 1900-1930. 2018

Bondeson, Gustaf: Stora Otterhällan. 1998

Borgar från forntid och medeltid i Västsverige. 1992

Bäckström, Gösta: Västkustkrönika. 1987

Carlson, Gösta: Annedal. 2004

Carlson, Gösta: Brödupploppet i Göteborg 1917. 1997

Carlson, Gösta: Haga – en resa i tid och rum. 2014

Carlson, Gösta: Majorna : en resa genom fem sekel. 2007

Carlson, Gösta: 1600-talets Göteborg. 1994

Carlsson, Lars O.: Feskekörka – Göteborgs Fiskhall. 1994

Carlsson, Lars O.: Stora Saluhallen. 1988

Carlsson, Lena:  Textillärare Carlssons Göteborg. 1989

Davidsson, Jan: Viking. 1995

Despotovic, Katarina, Thörn Catharina: Den urbana fronten : en dokumentation av makten över staden. 2015

Dödens riter. 1994

Eget hem i Kungsladugård. 1994

Eriksson, Eva: Den moderna stadens födelse : svensk arkitektur 1890-1920. 1990

Eriksson, Folke: Historiska platser på Hisingen. 2007

Eriksson, FolkeLundby på Hisingen : från istid till nutid. 1994

Franck, Anders: En märkvärdig stad – texter och bilder från Göteborg.. 1999

Franck, Anders: Residenset i Göteborg – 350 år i rikets tjänst. 2001

Fritz, Martin: Nordstan. 1997

För hundra år sedan : skildringar från Göteborgs 1880-tal. 1984

Garellick, Robert: Bilden av Göteborg : färgfotografier 1910-1970. 2003

Garellick, Robert: Bilden av Göteborg II: färgfotografier 1910-1970. 2008

Garellick, Robert: Göteborg före grävskoporna : ett bildverk. 1997

Gulin, Sven: Pustervik, Rosenlund, Järntorget. 1974

Göteborg. (Svenska turistföreningen årsskrift 1978). 1978

Göteborg: att bygga staden/[Einar Hansson, redaktör]. 2003

Göteborg förr och nu.   Del 1 - 35. 1960 - 2014

Göteborg i dikten : en antologi/ sammanställd av Rune Oxelqvist. 1984

Göteborgarnas hus : Higabgruppen 1966-1996. 1996

Göteborgs-Emigranten. 1. 1988

Göteborgs stenstad/redaktörer: Ingrid Wirsin och Jan Rosvall. 2004

Hammarskiöld, Hans: Fasader i Göteborg : hus från industrialismens genombrott till sekelskiftet. 1996

Hansén, Stig: Lindholmen berättar. 2002

Hansson, Einar: Järntorget i allas händer. 2000

Hedin, Gunnar: Svenska varv – världsledande. 1995

Hedin, Marika: Bilden av Sveriges historia : fyrtio sätt att se på 1900-talet. 2005

Hedlund, Magnus: Kvar i Göteborg. 1992

Henriksson, Dick: Vårt levebröd – Göteborgsregionens näringsliv i går, i dag och i morgon. 1994

Hernstig, Jonas: Våra torg : en vandring genom historien. 2016

Herklint, Mats: Göteborg – kulturmiljöer av riksintresse. 1992

Hilmersson, Anders: Göteborgarnas promenadguide. 2006

Hus för hus i Göteborgs stadskärna. 2003

Idéer och äventyr. 1999

Isakson, Börje:  Svenska snilleblixtar. 2. 1994

Jägergren, Bengt: Göteborg i gamla vykort. 1998

Kanaler. (Svenska turistföreningens årsbok ; 1995). 1994

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i Göteborg. D. 1. 1999

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i Göteborg. D. 2. 2000

Kyrö Mattsson, Birgitta: Gator och torg i mitt Göteborg. 2011

Larsson, Ursula: Landshövdingehus och trähus i Göteborg. 1972

Larsson, Ursula: Landshövdingehusens Göteborg. 1979

Lejonet & kronan : stormaktstidens Göteborg. 1989

Leufstadius, Birgitta: Göteborg. 1998.

Lind, Helena: Från Haga till Hammarkullen : allmännyttans hus i Göteborg. 2010

Lind, Helena: Trädgårdsstaden Änggården. 2000

Linde Bjur, Gunilla: Arkitekter & fasader : Göteborg 1850-1920. 2013

Livet i det gamla Göteborg. 1986

Lundberg, Sven: Härlanda fängelse - en tidsspegel. 1997

Lychou, Kerstin: Backa socken. 1998

Melander, Tord: Gunnebo slott & trädgårdar. 2000

Moderna Göteborg. Kulturhistorisktvärdefull bebyggelse i Göteborg. D. III. 2017

Moffet Spak, Anna: Vattenvägar – en bok om livet på Göteborgs vatten. 2006

Niklasson, Olle: Fyrtiotvå hus och en bockkran i Göteborg. 2014

Nyström, Per: Länsresidenset i Göteborg. 1984

Ohlsson, Jens: Porten till Älvsborgs slott. 1996

Olausson, RuneTypiskt Göteborg. 1968

Persson, JörgenGöteborg bakom fasaderna. 1993

Rydholm, ClaesGöteborgsadresser med betydelse - i stort och i smått. 2015

Rydholm, ClaesGöteborgsadresser med betydelse - i stort och i smått II. 2016

Rydholm, ClaesGöteborgsadresser med betydelse - i stort och i smått III . 2017

Schéele, Adam von: Lejonet och skeppet. 1999

Schånberg, Sven: Sällsamheter i Göteborg. 1985

Schånberg, Sven: 1000 tala ve Kal 1968-1970. 1984

Schånberg, Sven: 1000 tala ve Kal 1971-1973. 1985

Schånberg, Sven: 1000 tala ve Kal 1974-1976. 1986

Schånberg, Sven: 1000 tala ve Kal 1977-1979. 1987

Schönbeck, Gun: Göteborg genom ritningar. Byggande från äldre tid till 1900.  2004

Schönbeck, Gun: Victor von Gegerfelt - arkitekt i Göteborg. 1991

Sidén, Hans: På bio i Göteborg. 1993

Sjöberg, Lars: Gunnebo och 1700-talets sommarställen i Göteborgs omgivningar. 2007

Skarback, Sören:  Farfars fars Göteborg. 1994

Skarback, Sören: Göteborg, herrgårdarnas stad. 1995

Skarback, Sören: Göteborg kring förra sekelskiftet. 1998

Skarback, Sören: Göteborg precis som i går. 1998

Skarback, Sören: Göteborg på Gustav III:s tid. 1996

Skarback, Sören: Göteborg på Karl XII:s tid. 1994

Skarback, Sören: Göteborg på 1600-talet. 1992

Skarback, Sören: Läkarna i gamla Göteborg. 1999

Skarback, Sören: Örgryte i flydda dar. 1993

Svensson, Mikael: Mölndalsån – från källan till Drömmarnas kaj. 2007

Söderlund, Johnny: Vinga – ön mitt i världen. 2001

Trossholmen, Ninni: Norra Älvstranden – en vandring från dåtid till nutid. 2009

Wedel, Kristian: Historiska nyheter : Göteborg i händelsernas centrum. 2010

Wedel, Kristian: Sextiotre skäl att åka till Hisingen. 1999

Wedel, Kristian: Söder om älven, väster om staden. 1996

Wedel, Kristian och Carlsson, Lars O: Skeppsbron i Göteborgs hjärta. 2017

Wirsin, Ingrid: Göteborg då och nu. 1989

Wirsin, Ingrid: Göteborg trampar på sin historia. 2000

Wirsin, Ingrid: Hus med hiskliga historier. 1997

Zackrisson, Sten: Sjöfartsstaden Göteborg : bilder och berättelser från fem decennier.  2008

Öhnander, Bengt A.:  Göteborg berättar. 1987

Öhnander, Bengt A.:  Göteborg berättar mer. 1990

Öhnander, Bengt A.: Göteborg berättar – på nytt. 2009

Öhnander, Bengt A.:  Göteborg berättar ännu mer. 1992

Öhnander, Bengt A.:  Göteborg berättar igen. 1994

Öhnander, Bengt A.:  Göteborg berättar om igen. 1997

Öhnander, Bengt A.: Göteborgs kanaler och broar berättar. 2007

Öhnander, Bengt A.: Statyer berättar – 76 konstverk i Göteborg. 2004

100 utmärkta hus i Göteborg. 2001